15 Oktober 2019

Daftar Kitab-Kitab Tajwid

Daftar Kitab-Kitab Tajwid -

Dalam mendalami dan memahami materi-materi tajwid, tentunya selain talaqqi dan musyafahah, adalah dengan membaca referensi-referensi yang membahas mengenai Ilmu Tajwid, bisa berbahasa Arab maupun Indonesia.

Begitu pula dalam artikel-artikel yang terdapat dalam situs Yatlunahu ini, penulis menggunakan kitab-kitab Tajwid sebagai sandaran dalam penulisan masing-masing artikel baik yang membahas khusus Ilmu Tajwid maupun Qira'at.


Berikut ini adalah sedikit dari daftar kitab-kitab Tajwid yang penulis baca, dengan mencantumkan judul, penyusun, dan tahun penerbitan nya. Daftar tambahan kitab-kitab Tajwid ini akan diperbarui secara bertahap apabila penulis sudah membaca nya.


1. Al-Mufid Fi Ilm at-Tajwid (Abdurrahmah ibn Sa'dullah Aytani) 1437 H / 2016 M

Berfokus pada tajwid sesuai qiraat Hafsh dari Ashim dengan jalur atau thariq Syathibi. Urutan penjelasannya diantara nya : isti'adzah dan basmalah, ghunnah dan idgham, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, mad, lam sukun, makhraj, sifat, dan lain-lain.
--- Ringkasan 2

2. Al-Akhtha` as-Sya`i'ah fi Tilawat al-Quran (Abdurrahmah ibn Sa'dullah Aytani) 1419 H / 1998 M

Berisi kesalahan-kesalahan membaca menurut qiraat Hafsh dari Ashim dengan jalur atau thariq Syathibi. Kesalahan yang diulas meliputi : basmalah, rasm, kesalahan dalam hukum bacaan tajwid, kesalahan dalam beberapa kata, dan kesalahan waqaf ibtida.

Baca ringkasan kitabnya, klik di sini

3. Ar-Ra`id Fi Tajwid al-Quran (Muhammad Salim Muhaysin) 1422 H / 2002 M

Secara singkat, merangkum materi-materi tajwid.
--- Ringkasan 2 

4. Athlas Tajwid (Ayman Rusydi Suwayd) 1429 H / 2008 M

Berisi gambar-gambar menarik yang membantu penjelasan dan pemahaman terhadap Ilmu Tajwid.
--- Ringkasan 1 (Pengertian Tajwid s/d tingkatan ghunnah)
--- Ringkasan 2 (Pembahasan Mad s/d Perbedaan Rasm Utsmani dan Rasm Imla'i)

5. Ghayat al-Murid Fi Ilm at-Tajwid (Athiyyah Qabil Nashr) 1414 H / 1994 M

6. Al-Burhan Fi Tajwid al-Quran (Muhammad as-Shadiq Qamhawi) 1405 H / 1985 M
--- Ringkasan 1 (nun sukun s/d sifat kuat lemah)
--- Ringkasan 2 (tafkhim tarqiq s/d mad lazim)

7. Hidayat al-Qari Ila Tajwid Kalam al-Bari (Abdul Fattah al-'Ajmi), diperkirakan 1399 H

8. Nihayat al-Qawl al-Mufid Fi Ilm Tajwid al-Quran al-Majid (Muhammad Makki Nashr) 1433 H / 2011 M

9. Taysir ar-Rahman Fi Tajwid al-Quran (Sa'ad Abdul Hamid) 1430 H / 2009 M

10. Al-'Aqd al-Mufid Fi Ilm at-Tajwid (Shalah Shalih Sayf) 1408 H / 1987 M

11. Tuhfat al-Athfal (Sulayman Jamzuri) 1198 H


12. Fath al-Aqfal Syarh Tuhfat al-Athfal (Abdul Karim Husayn) 1431 H / 2010 M

13. At-Tamhid Fi Ilm at-Tajwid (Ibn Jazari, ditahqiq oleh Ghanim Qadduri) 1421 H / 2001 M

14. Al-Wadih fi Ahkam at-Tajwid (Muhammad Isham Muflih al-Qudhat)

15. Tajwid (Penulis)
Comments

KOMENTARMU ADALAH DOAMU!
-
-
NB : Admin tdk dpt balas komentar karna error. Silahkan chat via ikon FB Messenger di pojok kanan bawah atau email ke yatlunahuhaq[at]gmail[dot]com untuk fast respon
EmoticonEmoticon